Ochrana súkromia

Robíme všetko preto, aby ste sa s nami cítili bezpečne. Pri spracúvaní vašich osobných údajov nielen rešpektujeme a dodržiavame všetky predpisy, ktoré sa ochrany vašich osobných údajov týkajú, ale snažíme sa robiť aj viac.

Vyplnením kontaktných formulárov, alebo prezeraním našich webových stránok umožňujete našej spoločnosti  (Winmed, s.r.o.) využívať vaše osobné údaje.

V prípade, ak sa rozhodnete vyplniť náš kontaktný formulár, zbierame o vás iba nasledovné údaje - meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa. Tieto údaje využívame na to, aby sme s vami vedeli my a prípadne prevádzka, v ktorej si vyžiadate ošetrenie komunikovať.

Osobné údaje z dôvodu evidencie užívateľov držíme po dobu 5 rokov od vášho posledného vyplnenia formuláru. Počas doby 5 rokov od vašej  posledného vyplnenia kontaktného formuláru spracovávame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa za účelom priameho marketingu, na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie našich oznámení súvisiacich s poskytovaním služieb alebo keď chceme reagovať na vaše oslovenie našej spoločnosti a na zodpovedanie vašich otázok.

Vaše osobné údaje sú používané výhradne pre naše interné potreby a to najmä z vyššie uvedených dôvodov. Všetky nevyhnutné služby ohľadne osobných údajov však nezaisťujeme len vlastnými silami, ale využívame i služby tretích strán - prevádzok, ktoré sú našimi partnermi, a v ktorých absolvujete ošetrenie. . S nimi  teda tretími stranami, ktorým vaše osobné údaje poskytneme, máme uzatvorenú zmluvu, na základe ktorej sme schopní zabezpečiť a chrániť vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov.

 

Referencie